• Przy zakwaterowaniu karta gratis
  • Ceny ulgowe aż za 100 rodzajów usług
  • Ważność 12 miesięcy
  • Wielokrotne użycie
  • Szybkie załatwianie w kasach
  • Info o nowych korzyściach ON-LINE
  • Ulgi od 20% wyżej
  • Drukowana broszura z aktualną ofertą
Foto: Michal Šofer, www.fotografiebeskyd.cz
www.beskydyportal.cz

Mapa usług

Mapa usług

Jak funkcjonuje Beskydy Card

 

Posiadacz Beskydy Card zapewnia sobie wiele fantastycznych przeżyć.

 

 

Beskydy Card obowiązuje 12 miesięcy od daty jej wydania, a po upływie czasu ważności, karta zostaje automatycznie zablokowana.Beskydy Card jest wystawiana na nazwisko, wyposażona w unikalny numer i kod kreskowy, nie może być przekazywana, udostępnianie karty osobom trzecim jest zabronione. Prawo do czerpania korzyści ma tylko posiadacz karty.Korzyści można uzyskać przedstawiając Beskydy Card w miejscach wymienionych na stronach internetowych www.beskydycard.cz,  w broszurze, która otrzymają Państwo przy zakupie karty i w miejscach oznaczonych logo Beskydy Card. Zakres proponowanych korzyści stale rozszerza się i aktualizuje, najnowszy wykaz znajduje się na www.beskydycard.cz

Posiadacz karty, który jest zainteresowany czerpaniem korzyści, informuje o tym świadczącego konkretną usługę, przedstawia swoją kartę jeszcze przed skorzystaniem z usługi (przed zakupem biletu, przy składaniu zamówienia w restauracji, itp.).


 
Zniżka jest zwykle udzielana z ceny podstawowej i nie można z niej skorzystać w przypadku wcześniej opuszczonej ceny.

 


Kartę należy przechowywać tak, aby nie doszło do jej utracenia, uszkodzenia, zniszczenia albo kradzieży. Każdą utratę, uszkodzenie, zniszczenie albo kradzież zgłaszamy użytkownikowi systemu na dm@beskydy-info.cz.

Nasza rada