Jak Beskydy Card funguje

 

Držitel Beskydy Card získává více fantastických zážitků.

 


 
Beskydy Card platí 12 měsíců od jejího vydání, po uplynutí doby platnosti bude karta automaticky zablokována.Beskydy Card je vystavená na jméno, vybavená unikátním číslem a čárovým kódem, je nepřenosná, poskytování karty třetím osobám je zakázáno. Nárok na čerpání výhod má pouze držitel karty.


Výhody lze získat předložením Beskydy Card v provozovnách uvedených na webových stránkách www.beskydycard.cz,  v brožuře, kterou získáte při koupi karty a na místech označených logem Beskydy Card. Rozsah výhod se stále rozšiřuje a aktualizuje, aktuální seznam naleznete na www.beskydycard.cz


Držitel karty, který má zájem čerpat výhodu, o tom informuje poskytovatele dané služby, předloží svou kartu, a to před zahájením čerpání služby (před koupí vstupenky, při objednávce v restauraci aj.).


Výhoda je obvykle poskytována ze základní ceny a nelze ji uplatnit na již jinak zvýhodněnou cenu.

 

 
Přechovávejte kartu tak, aby nedošlo k její ztrátě, poškození, zničení nebo odcizení. Každou ztrátu, poškození funkčnosti, zničení nebo odcizení oznamte provozovateli systému na dm@beskydy-info.cz.